Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Ders kitaplarındaki içeriklerle ilgili MEB’na yazı

10.10.2018

Son dönemde, özellikle sosyal medyaya da yansıyan paylaşımlarda da görüleceği üzere, ders kitaplarının içeriklerinde, hekimleri rencide eden, sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu bilgiler yer almaktadır.


TTB tarafından, ders kitaplarındaki sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılması istemiyle  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na bir başvuru yapılmıştır. 

İlgili yazı aşağıda paylaşılmıştır. Süreç TTB ve Odamız tarafından takip edilmekte olup gelişmeler hakkında meslektaşlarımıza bilgi verilecektir.

İzmir Tabip Odası

TTB, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ders kitaplarındaki sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılmasını istedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na yazı göndererek, bazı ders kitaplarının sağlıkla ilgili bölümlerinde yer alan yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılmasını ve konuyla ilgili inceleme başlatılmasını istedi.  

TTB’den Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na gönderilen yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı yayını olan Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Sosyal Bilimler ders kitabında ve Afacan Çocuk Sınıf Kitaplığı kitabı içinde yer alan bazı bölümlerde sağlık hakkına ve sağlıklı yaşama dair yanlış ve sorunlu ifadelerin yer aldığına dikkat çekildi.

Ders kitapları hazırlanırken sağlıkla ilgili içeriklerin oluşturulmasına ilişkin kurullarda TTB temsilcilerinin görev almasının önemine yer verilen yazıda, “Sağlık hakkına ve sağlıklı yaşama dair öğrencilerin bilgilendirilmesinin alana dair gelişmeye yapacağı katkı tartışmasızdır. Ancak başvuruya konu içerik bilimsel gerçeklere ve Anayasa ile tanınan haklara ilişkin yanlış bilgi içermesi nedeniyle mevzuata aykırıdır. Ders kitaplarının içeriklerinin bu bakış açısıyla ele alınarak yanlış bilgi içeren bölümlerin çıkarılması ve gerekli incelemenin başlatılmasını, içerik hazırlanmasına dair yapılacak çalışmalara katkı sağlama talebimizi bilgilerinize sunarız” denildi.

Türk Tabipleri Birliği

İlgili Yazı için tıklayınız...

Bu haber 53 kez okunmuştur.