Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Hekim Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı.

03.07.2018

Hekim Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı 26 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır.

TTB 69. Genel Kurulu hakkında Oda Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, Oda çalışmaları hakkında Genel Sekreter Dr. Lütfi Çamlı bilgi vermiştir.

Sağlıkta şiddet konusu görüşülmüş, ilimizde yaşanan olaylar ve Odamız tarafından yapılanlar hakkında bilgi verilmiştir. Bu konuda yapılabilecek ek çalışmalar (birimlerden sıfır vaka ve ramak kala olayların bildirilmesinin önemi, Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod uygulamaları ile ortak çalışmalar yapılması, ... vb.) görüşülmüştür.

Son dönemde Obezite Cerrahisi konusunda artan uygulamalar ve Odamıza iletilen şikayetler dikkate alınarak bir inceleme komisyonu kurulması, ilgili uzmanlık derneği (Genel Cerrahi) ile ortak çalışmalar yapılarak kriterlerin ve temel ilkelerin tespiti, hasta ve hekimlerin bilgilendirilmesi, bu alandaki reklam uygulamalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi vb. konularının araştırılması görüşülmüştür.

Hekim Meclisi Tüzük çalışmaları değerlendirilmiştir. Bu konuda öncelikle Tabip Odası'nın tüm hekimler için bir cazibe merkezi haline getirilmesinin önemi ifade edilmiştir. Önceki dönem Tüzük ve Yönerge dökümanları da dikkate alınarak hazırlanan ve Oda Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı tarafından 17 Haziran 2018 tarihinde bu ortamda paylaşılan taslak Tüzük dokümanı konusunda üyelerin ve hekimlerin görüşlerinin önemli olduğu, önerilerin 13 Temmuz 2018 - Cuma akşamına kadar öncelikle bu ortamda paylaşılması, doğrudan Yönetim Kurulu'na ya da Hekim Meclisi divanına yapılması kararlaştırılmıştır.  

Yaz dönemi nedeniyle Hekim Meclisi çalışmalarına ara verilmesi, Temmuz ve Ağustos toplantılarının tatil edilmesi, Eylül ayında Hekim Meclisi seçimlerinin tamamlanarak Yeni Meclis'in 25 Eylül 2018 tarihinde toplanmasına karar verilmiştir.

İzmir Tabip Odası

Bu haber 75 kez okunmuştur.