Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Hekimler Kandırmaca Değil Haklarını İstiyor! Nöbet Etkinliği Gerçekleştirildi

03.11.2018

AKP’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesinin de içinde yer aldığı “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” mecliste Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır.

Her ne kadar “Sağlıkta Şiddet Yasası” olarak sunulmaya çalışılsa da yapılan düzenlemenin Türk Tabipleri Birliği’nin yıllardır ısrarla önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasası Teklifi ile ilgisi yoktur ve bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemekten tamamıyla uzaktır. 

Teklifte yer alan düzenlemelerden biri de OHAL uygulamaları ile kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre atanması uygun bulunmayan hekimlerin SGK ile anlaşmalı özel kuruluşlarda çalışmalarına da izin verilmemesidir. Ayrıca aynı maddede güvenlik soruşturması sonucuna göre atanması uygun bulunmayan ve Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanların 600 gün süre ile hiçbir biçimde ve yerde hekimlik yapmalarına izin verilmeyeceği düzenlenmektedir.

Türk Tabipleri Birliği kanun teklifinin tüm maddelerine karşı ve   “Şiddeti Önleme Yasa Tasarısı” talepli  “Hekimler kandırmaca değil, haklarını istiyor" nöbetlerine başlama kararı almıştır. 

İzmir Tabip Odası bu amaçla 2 Kasım 2018 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde saat 18.00 -19.00 arasında “Hekimler kandırmaca değil, haklarını istiyor" nöbet etkinliği gerçekleştirdi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı  yaptığı açılış konuşmasında etkinliğin amacını anlatarak vatandaşlardan meclisteki yasa teklifinin bu haliyle geçmemesi konusunda desteklerini istedi.
Daha sonra söz alan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Mübeccel İlhan yasa teklifine neden itiraz ettiklerini anlattılar.

Dr.Gaffar Karadoğan tarafından, getirilecek düzenlemeyle özel sağlık kuruluşlarında da çalışamayacak KHK’li hekimlerle ilgili bir performans sahnelendi.

Çok sayıda hekim ve vatandaşın destek verdiği etkinlikte, yasa tasarısının bu şekliyle geçmemesi için 300’den fazla imza toplandı.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Bu haber 115 kez okunmuştur.