Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile Hekimliği Uygulamasında Yaşanan Sorunları Görüştük

30.07.2018

30 Temmuz 2018 tarihinde, İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur ile yapılan görüşmeye İzmir Tabip Odası adına  Genel Sekreter Dr.Lütfi Çamlı, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nuri Seha Yüksel, Sağlık ve Sosyal Hizmet  Emekçileri Sendikası adına İzmir Şubesi Başkanı Dr. Fatih  Sürenkök, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma  Sendikası adına Ege Şube Başkanı Dr. Simay Memiş ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Aşkın Kesal  katıldılar. Görüşmelerde Sağlık Müdürlüğünden  konularla ilgili olarak  Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Bayrakcı ve Başkan Yardımcısı Dr. Gökhan Afacan da bulundu.

Aile Hekimliği denetimlerinin uygulanma şekli, denetimler sonucunda yapılan soruşturmalar ele alındı. Denetimlerde yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler paylaşıldı ve çözüm önerilerimiz iletildi. Denetimler öncesinde yapılan eğitimlerde ve denetim sırasında  İzmir Tabip Odası’ndan gözlemci bulunmasının İl Sağlık Müdürlüğünce değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

Aile Hekimliği performans değerlendirmelerinde yaşanan sorunlar, yapılan kesintiler konusunda çalışanlar tarafından dile getirilen yakınmalar aktarıldı. Performans  itirazlarında yaşanan sorunların Müdürlüğe bildirilmesi,mevzuattan kaynaklanan sorunlar için ise Müdürlüğe raporlama yapılarak Bakanlık düzeyinde yeni düzenlemelerin sağlanması  görüşü paylaşıldı.

Denetlemeler sırasında uygulanan kriterlerin ilçeler ve denetleyiciler arasında farklılıklar göstermesi konusu tartışıldı. İdari uygulamalar, disiplin konularına yaklaşımlar ve aylık çalışmalar ile ilgili  karşılıklı bilgilendirme yapıldı.  Aile Hekimlerinin rahatsız olduğu noktalar ifade edildi. Defin nöbetlerine çözüm üretebilmek adına yeni bir düzenleme gerektiği görüşüldü.

Mesleğimize yakışır bir ortamda geçen görüşmelerde iletişim kanallarını açık  tutmak  adına iki ayda bir koordinasyon toplantıları düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.   

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Bu haber 459 kez okunmuştur.