Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

İnternet Ortamındaki Paylaşımlarda Uyulması Gereken Kurallar

10.05.2018

Türk Tabipleri Birliği tarafından, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları uyarınca,  sağlık hizmetlerinin tanıtımı sırasında uyulması gereken esasları belirleyen bir kılavuz yayınlanmıştır.

Sağlık kurum ve kuruluşları ile hekimlerin tıp mesleğinin saygınlığını dikkate alarak bu ilke ve kurallara bağlı kalmaları gerekmektedir. Meslek örgütümüz tarafından yapılan soruşturmalar yanında özellikle son dönemde, Reklam Kurulu tarafından, tanıtım kurallarına aykırı eylemler nedeniyle sağlık kurumları ve hekimlere ağır idari para cezaları verildiği gözlenmiştir.

Olası hukuki, idari ve etik sorunlarla karşılaşmamak adına bu ilke ve kurallara uymak önem taşımaktadır.

İlgili kılavuz için tıklayınız.

Saygılarımızla.

İZMİR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Bu haber 161 kez okunmuştur.