Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Ovacık Altın Madeni İşletmesi Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi!

02.08.2018

İzmir Tabip Odası’nın da davacı olduğu Ovacık Altın Madeni işletmesi hakkında bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu karar; 20 yıllık Bergama direnişinde önemli bir kazanım olup mücadelenin canlı kalması ve haklılığını herkese göstermesi açısından çok değerlidir. 

Karardaki şu gerekçe özellikle önemlidir; Hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi Hukuk Devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak ve davacılar yönünden telafisi güç zararlara neden olacaktır. Zira işlemin yürütmesinin durdurulmaması halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından meydana gelmesi muhakkak zararların işlemin uygulanmaya devam edilmesi ile artacağı da tabiidir.”

Kararın kamuoyu ile paylaşılması ve kutlanması için 27 Temmuz Cuma günü saat 14.00’de Bergama Kozak-Yukarıbey köyünde  buluşma düzenlendi. Buluşmaya İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu’ndan Prof. Dr. Ali Osman Karababa ve Dr. Oya Otyıldız katıldılar.

Buluşmada, şirketin mahkeme kararını yok sayarak 2009/7 sayılı genelgeye göre eksikliklerini tamamlayıp yeniden Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesi almak için faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi. Bu gelişme orada yeni bir eylem kararı alınmasına yol açtı. Bergama Belediyesi ile Kozak'taki köylerin muhtarları, İzmir Milletvekillerini 10 Ağustos'ta Kozak'a davet edecekler. Milletvekillerinden mahkeme kararının uygulanmasını ve Ovacık Altın Madeninin mühürlenmesini, ayrıca yeni izin verilmesinin önüne geçilmesi için aktif rol almalarını isteyecekler. 10 Ağustos'ta hep birlikte Kozak'ta olarak kentimize ve ülkemize sahip çıkalım.


İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu

---

Bu haber 74 kez okunmuştur.