Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Sağlıkta Şiddet Paneli Gerçekleştirildi

07.11.2018

Odamız Sağlık Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen Sağlıkta Şiddet Paneli, 6 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Nergül Çördük açılış konuşmasında, TBMM gündeminde olan torba yasanın şiddet konusunda hekimlerin ve meslek örgütünün taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu, bir kandırmaca olduğunu, torba yasada ayrıca kamudan ihraç edilen hekimlerin çalışma hakkını kısıtlayan insan haklarına aykırı uygulamalar olduğunu, bu düzenlemeye karşı mücadele etmek gerektiğini, TTB ve tabip odaları tarafından düzenlenen nöbet etkinliğine hekimlerin katılımının önemini vurguladı.

Komisyon Başkanı Dr. Yakup Gökhan Doğramacı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Doç. Dr. Başak Bayram, Dr. Öğretim Görevlisi Pınar Bacaksız ve Av. Dr. Rayhan Bozabalı bir sunum yaptı.
Doç. Dr. Başak Bayram, sağlık alanında şiddete ilişkin ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalara yer verdiği konuşmasında, şiddetin ağırlıklı olarak acillerde ve 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarında yaşandığını, sağlık çalışanlarının şiddet nedeniyle çalışma motivasyonunun bozulduğunu, yetkililerin bu soruna gerçekçi çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Pınar Bacaksız, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin hukuki boyutunu ele aldığı konuşmasında Türk Ceza Kanunu’nda şiddet halinde verilecek cezalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ceza hukukunda, cezaların artırılmasının sorunları çözmek için yeterli bir araç olmadığını, konunun birçok boyutu ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Av. Dr. Rayhan Bozabalı, sağlık çalışanına şiddet halinde izlenebilecek yollar hakkında bilgi verdiği konuşmasında, ceza davalarında verilecek cezaların yanında tazminat davalarının da önemli olduğunu, şiddet uygulayan kişiye tazminat davası açılmasının da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya katılan dinleyicilerin soru ve değerlendirmeleri ile etkileşim içinde gerçekleşen panelde, sağlık alanında şiddetin farklı yönleri olduğu, hükümetin bu konuya populist politikalarla yaklaştığı, yapılan düzenlemelerin şiddeti önlemekten uzak olduğu, bir politika değişikliği gerektiği vurgulandı. 

Toplantı sonunda, Yönetim Kurulu üyelerimiz Dr. Nergül Çördük ve Dr. Firdevs Çetin Uysal tarafından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. 

İZMİR TABİP ODASI

Bu haber 112 kez okunmuştur.