Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Sağlıkta Şiddet Son Bulmuyor!

08.05.2018

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi’nde nöbetçi olan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan üç asistan hekim ve bir sekreterin, 5 Mayıs 2018 akşamı hasta yakınlarının sözlü ve fiziksel saldırısına uğraması, İzmir Tabip Odası tarafından hastanede düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.

Açıklamaya İzmir Tabip Odası’nın tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Türk Sağlık-Sen İzmir Şubesi yöneticileri, çok sayıda hekim, sağlık çalışanı ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Fatih Sürenkök yaptı.  

Basın metnini İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz okudu. Obuz konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin, özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulanmaya başladığı son 15 yıldır artarak devam ettiğini belirterek şöyle devam etti: “Sağlıkta uygulanan neoliberal politikalar sağlık hizmeti veren kurumları bir işletmeye dönüştürmekte, sağlık hizmetinin niteliğini bozmakta, bu da sağlık çalışanlarını hedef haline getirmektedir. Bunun en somut örneği acil servislerde yaşanmaktadır. Ülkemizin 80 milyonluk nüfusuna karşın, acil servislere geçtiğimiz yıl başvuru sayısı 110 milyon olmuştur. Mesai saatleri içinde polikliniklere ulaşamayan ya da muayene katılım bedeli ödemek istemeyen hastalar da acil servislere yönelmektedir. Bu durum hasta yükü zaten fazla olan acil servisleri çalışamaz duruma getirmektedir.”  Toplumsal barış, eşitlik ve adaletin sağlanmasının, hoşgörü ortamının yaratılmasının her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddeti önleyeceğini belirten Obuz “İzmir Tabip Odası olarak meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, yürütecekleri adli sürecin yakından takipçisi olacağımızı, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi hatırlatıyor, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarının şiddet görmesine sessiz kalınmaması için tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya, sağlık çalışanlarıyla dayanışma göstermeye davet ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle “Tek amaçları iyi bir sağlık hizmeti vermek olan, çok ağır koşullarda büyük bir yükle bu görevi yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımıza uygulanan bu şiddet bir an önce sonlandırılmalıdır” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Duman,  SES İzmir Şube Başkanı Hülya Ulaşoğlu ve SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur da birer konuşma yaptılar.

Basın açıklamasından sonra İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, asistan hekimlerle birlikte İzmir Tabip Odası’nın 24 saat ulaşılabilir olan Hekimler İçin Acil Durum Hattı çıkartmalarını Çocuk Acil Servisi içine yapıştırdılar.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Basın Açıklaması tam metni için tıklayınız...

-
---
-
---
-

Bu haber 143 kez okunmuştur.