Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Sağlıkta Şiddete Alışmak İstemiyoruz!

18.06.2018

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’nde nöbetçi olan intörn hekimin, 15 Haziran 2018 akşamı hasta ve yakınlarının sözlü ve fiziksel saldırısına uğraması, İzmir Tabip Odası tarafından Acil Servis önünde düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi. 

Açıklamaya İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, Yönetim Kurulu üyeleri Doç Dr. Nergül Çördük, Dr. Fatih Sürenkök, Dr. Nuri Seha Yüksel, Dr. Hakan Köse, İzmir Aile Hekimleri Derneği ve Birlik Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri,  çok sayıda hekim, sağlık çalışanı ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını Dr. Fatih Sürenkök yaptı.  

Basın metnini İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz okudu. Obuz konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin, özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulanmaya başladığı son 15 yıldır artarak devam ettiğini belirterek şöyle devam etti: “Sağlıkta uygulanan neoliberal politikalar sağlık hizmeti veren kurumları bir işletmeye dönüştürmekte, sağlık hizmetinin niteliğini bozmakta, bu da sağlık çalışanlarını hedef haline getirmektedir. Bunun en somut örneği acil servislerde yaşanmaktadır. Ülkemizin 80 milyonluk nüfusuna karşın, acil servislere geçtiğimiz yıl başvuru sayısı 110 milyon olmuştur. Mesai saatleri içinde polikliniklere ulaşamayan ya da muayene katılım bedeli ödemek istemeyen hastalar da acil servislere yönelmektedir. Bu durum hasta yükü zaten fazla olan acil servisleri çalışamaz duruma getirmektedir.”  Toplumsal barış, eşitlik ve adaletin sağlanmasının, hoşgörü ortamının yaratılmasının her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddeti önleyeceğini belirten Obuz “İzmir Tabip Odası olarak meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, yürüteceği adli sürecin yakından takipçisi olacağımızı, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi hatırlatıyor, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarının şiddet görmesine sessiz kalınmaması için tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya, sağlık çalışanlarıyla dayanışma göstermeye davet ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Birlik Dayanışma Sendikası Ege Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Derya Mengücük, İzmir Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu adına Dr. Birol Kocaman geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Basın açıklaması tam metni

Bu haber 234 kez okunmuştur.