Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Sağlıkta Şiddete Karşı Ege Üniversitesi Hastanesinde Görev Etkinliği Yapıldı

22.06.2018

Son bir hafta içinde sadece İzmir’de ikisi Ege Üniversitesi Hastanesi’nde olmak üzere, Torbalı Devlet Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Karabağlar 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde beş sağlıkta şiddet olayı gerçekleşti. Suruç, Samsun ve Sakarya’da son bir haftada yaşanan olaylar sağlık kuruluşlarının ve çalışanların güvenliğinin ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne serdi.

Tüm bu yaşanan şiddet olayları 22 Haziran Cuma günü, Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinikler önünde, İzmir Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen iki saatlik “Görev Etkinliği” ile protesto edildi. 

Etkinliğe İzmir Tabip Odası’nın tüm Yönetim Kurulu üyeleri, SES İzmir Şubesi ve Türk Sağlık-Sen İzmir Şubesi yöneticileri, TMMOB ve DİSK temsilcileri, çok sayıda hekim, sağlık çalışanı ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Fatih Sürenkök yaptı.  

Basın metnini İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz okudu. Obuz konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin, özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulanmaya başladığı son 15 yıldır artarak devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:”Bugün polikliniklerde yüzlerce hasta bakmak zorunda bırakılan, nöbet sonrası izin kullanmadan 36 saat aralıksız çalışan, acil servislerin artan hasta yüküyle baş etmeye çalışan hekimler tükenmişlik yaşıyor. Sistemden kaynaklanan sorunların tek sorumlusu olarak hekimler ve sağlık çalışanları görülüyor.” Şiddetin sadece sağlıkta yaşanmadığını belirten Obuz “Kadına, çocuğa, LGBTİ bireylere, mültecilere yönelen şiddet, güçlünün zayıfa hükmetme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda şiddetin sokak hayvanlarına kadar uzandığını görüyoruz. Bu, sevgiden uzak nefret dolu bir topluma dönüşmekte olduğumuzun da bir göstergesidir.” “Şiddete uğrayan bütün meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamu otoritesine, yasa yapıcılara, hastane yöneticilerine, sağlık çalışanlarını her türlü şiddetten koruma görevlerini bir kez daha hatırlatıyor, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Mübeccel İlhan da söz alarak sağlıkta şiddetin son bulması için, Sağlıkta Dönüşüm Programından vazgeçilmesi, TTB’nin önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın yasalaşması, sağlık kuruluşlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve hekimlerin, sağlık çalışanlarının bu konuda birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

İzmir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonundan Dr. Gizem Keçeci, asistanlar adına söz aldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Başak Edge Gürkan, Türk Sağlık-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi’nden Yasemin Zengin görüşlerini dile getirdiler. İzmir Bağımsız Milletvekili Adayı Dr. Deniz Arık Binbay ve TMMOB İKK Sekreteri Melih Yalçın da birer konuşma yaptılar.

Etkinlik konuşmaların ardından oturma eylemi ile devam etti.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız...

---

Bu haber 220 kez okunmuştur.