Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Sağlıkta Şiddeti Önlemek İçin Birlikte Mücadele Edilmelidir!

07.01.2019

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’nde nöbetçi olan, iki asistan hekim 5 Ocak 2019 akşamı bir hasta yakınının sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştır. İzmir Tabip Odası olarak bu saldırıyı kınıyor ve bir kez daha meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlıkta şiddetin sona ermesi için başta yetkililer olmak üzere herkesi göreve davet ediyoruz.
Olayın öğrenilmesi üzerine İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz ve Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı meslektaşlarımızla görüşerek bilgi aldı. Tabip Odası avukatı Mithat Kara da yasal sürecin takibi ve ifadelerin verilmesi amacıyla asistan hekimlere destek sundu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Firdevs Uysal ve Dr. Hakan Köse’den oluşan heyet 7 Ocak 2019 Pazartesi günü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’na bir ziyaret gerçekleştirerek asistan hekimler ve anabilim dalı öğretim üyeleri ile görüştüler.
Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddete uğramaktadır. Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana; hızlanmakta, yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı yaralamaya/öldürmeye varan boyutlar kazanmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmış, her şiddet olayında yetkilileri bir kez daha göreve çağırmış, şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM’de kabul edilmesi için çaba harcamıştır. Ne yazık ki son kabul edilen yasa sağlıkta şiddeti önlemekten uzaktır. 
Son 16 yıldır uygulanan sağlık politikaları ve sağlıkta şiddet olaylarına karşı iktidarın takındığı duyarsız tavır, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa talebimizin görmezden gelinmesi, şiddeti hekimler açısından mesleki bir risk olmaktan çıkarmış, doğrudan hayatımızı tehdit eden bir noktaya getirmiştir.
İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi geçtiğimiz ayki toplantısında sağlıkta şiddet konusunu tek gündem olarak ele almıştır. Sağlıkta Şiddeti Önleme Çalışma Grubu kurulması ve bu konuda bir çalıştay düzenlenmesi kararları alınmıştır.

İzmir Tabip Odası olarak sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu konuda tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını, ilgili kurum ve kuruluşları işbirliği yapmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Bu haber 116 kez okunmuştur.