Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Soma Mitingi’ndeydik

13.05.2018

Soma’da, 13 Mayıs 2014 tarihinde yüzyılın en büyük iş faciasında 301 canımızı yitirdik. Bugün Soma’da katliamın dördüncü yılında gerçekleştirilen “Soma İçin Adalet, Türkiye İçin Adalet” mitingine çok sayıda emek ve meslek örgütü ile birlikte İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakan Köse, İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyeleri Dr. Mustafa Vatansever ve Dr. Abdülkadir Kasımoğlu da katıldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyetlerinin 15 Aralık 2015 tarihinde yaptıkları inceleme sonucunda, Soma’daki facianın önceden öngörülebileceği ve gerekli önlemler alınarak önlenebileceği anlaşılmıştır. Ancak sistemsel hatalar ve uygulamalar ile facia yaşanmıştır.

İncelemeler sonucunda Soma Eynez maden ocağında işyeri sağlık birimi ve personelinin kömür madenciliğine yönelik özel, programlı, süreklilik arz eden, gerek ulusal-uluslararası mevzuat ve gerekse de bilimsel gerçeklere uygun, yapılandırılmış bir sağlık gözetim programının olmadığı gözlenmiştir.

Bu facianın asıl sorumluları ve asli kusurluları yargı önünde hesap vermelidir.

Bu faciaların bir kez daha yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalı, dersler çıkarılmalıdır.

Yeni acılar yaşanmasın, yeni ölümler olmasın, yeni cinayetler işlenmesin!

İzmir Tabip Odası 
Yönetim Kurulu

Bu haber 146 kez okunmuştur.