Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

TEV Yurtdışı Eğitim Bursu

Türk Eğitim Vakfı tarafından Odamıza iletilen yazı ile, TEV tarafından hekimlere yönelik yurtdışı eğitim bursu verdiği bildirilmiştir. 
Yurtdışı eğitim bursuna ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte paylaşılmıştır.
 
İlgilenen meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.
 
Saygılarımızla.
 
 
 
 
İZMİR TABİP ODASI