Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

TTB-HUV 2018 katsayı Listesi Belirlendi

2017 yılı katsayı listesinde olduğu gibi  T.C. Kalkınma Bakanlığı' nın  illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre yapmış olduğu gruplandırma dikkate alınarak illerimiz altı bölge olarak değerlendirildi. Her bölgede 2017 katsayılarına göre aynı oranda artış gerçekleştirildi. 

İzmir için katsayı oranı 6,49 TL olarak belirlenmiştir.