İlkYardım Eğitim Merkezi

2005 yılında Odamız bünyesinde kurulan “İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezi” ile 2010 yılında faaliyete başlayan “İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi” kapsamında verilen hizmetlerin maliyet etkin olmaması, geçmişte odamızdan hizmet alan kamu kuruluşlarından gelen talebin (büyükşehir belediyesinin kendi eğitim merkezini kurmuş olmasının da etkisiyle) azalması nedeniyle hizmet alanı daraltılmıştır.

Geçmişte hizmet verilmiş kuruluşlara güncelleme eğitimleri verilerek 2023 Ocak ayı itibari ile eğitim etkinlikleri ileride tekrar değerlendirilecektir.