İyi Hal (Good Standing) Belgesi

İzmir Tabip Odası
Üyelik İşlemleri Bürosu

Nazlı Akkaş
(232) 463 11 33 – 113

[email protected]

İzmir Tabip Odası Başkanlığına hitaben bir dilekçe yazılır. 

Tıp Fakültesinden itibaren tarih ve kurum belirtilerek nerelerde görev yapıldığına dair mesleki özgeçmişin ve belgenin nerede, ne amaçla ve hangi dilde istenildiği dilekçe ve E-Devlet üzerinden alınmış Doktor Bilgi Bankası Çıktısı  ile başvurulur. 

TTB Merkez Konseyi Hesabına (TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ HESAP – TL – TR77 0006 2000 7110 0006 2933 11) 2022 yılı için 143 TL ödeme yapılarak dekontun İzmir Tabip Odası’ na ulaştırılması gerekmektedir.