Üyelik ve Nakil İşlemleri

İzmir Tabip Odası
Üyelik İşlemleri Bürosu

Nazlı Akkaş
(232) 463 11 33 – 113

[email protected]

KAMU KURUMUNDA ÇALIŞAN HEKİMLER İÇİN;

Kayıt Formu (Odadan Temin edilecektir)

Çalıştığı Kamu Kurumundan Çalıştığına Dair Kurumun Yazısı

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 Adet Fotoğraf

E-Devlet Üzerinden Doktor Bilgi Bankası Çıktısı


KAMU KURUMUNDA ÇALIŞMAYAN VEYA SERBEST HEKİMLİĞE BAŞLAYAN HEKİMLER İÇİN;

Kayıt Formu (Odadan Temin Edilecek)

Çalıştığı Kamu Kurumu Yoksa Hekimin Kendi Beyan Dilekçesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Diploma Ya Da Çıkış Belgesi

Varsa Uzmanlık Belgesi

E-Devlet Üzerinden Doktor Bilgi Bankası Çıktısı

2 Adet Fotoğraf

İkametgâh İlmuhaberi

Kayıt İçin Gerekli Evrakların Aslı Veya Noter Onaylı Örneği Gerekmektedir

Kayıt Ücreti: 434 TL

2024 Yılı Aidatları

Serbest Hekimlik Yapan Üyeler: 2500-TL 

(Muayenehane, Poliklinik, İşyeri Hekimliği, Özel Hastane Vb.)

 

Serbest Hekimliği Olmayan Üyeler: 1566-TL

Asistan Hekimler  : 770-TL

 

Kimlik Kartı : 336 TL

(Kimlik Kartı için 1 Adet Fotoğraf Gerekmektedir.)