Yönetim Kurulu

Ekran Resmi 2024-05-09 17.35.02


Yönetim Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu Üroloji Uzmanı ,Ürolojik Cerrahi Derneği Kurucu Üyesi ,Yönetim Kurulu Üyesi (2010-18), Kontinans Derneği Başkanı (2010-12), Kontinans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2023), Ege Üroloji Derneği Başkanı (2003-05,2023-15)

Nuri Seha Yüksel


Genel Sekreter

Dr. Nuri Seha Yüksel

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Aile Hekimi/Sosyolog, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2020), İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri (2020-2022) İzmir Tabip Odası TTB Büyük Kongre Delegesi (2022-2024)
Şükriye Kaplan


Veznedar Üye

Uzm. Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Psikiyatri Uzmanı, İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Başkanı (2014-2016), İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi (2018 – 2024)
Yüce Ayhan


Muhasip Üye

Uzm. Dr. Fahri Yüce Ayhan

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, İzmir Tabip Odası TTB Delegesi (2002-2004). İzmir Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi (2004-2006, 2018-2022),

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri (2022-24) Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Y.K. Üyesi (2013-2015, 2019-2021)

gul_ergor


Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Gül Ergör

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Epidemiyoloji Bilim Dalı

dilek_yesim_metin


Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilimdalı Ege Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği 2023-2025 Yönetim Kurulu Başkanı

inan mutlu copy


Yönetim Kurulu Üyesi

Uzm. Dr. İnan Mutlu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu, Kardiyoloji Uzmanı, Özel Tınaztepe Hatanesi