Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Hekime Şiddet

İzmir Tabip Odası

HEKİMLER İÇİN 
ACİL DURUM HATTI

( 506 ) 235 26 86
 
 
İZMİR TABİP ODASI ACİL DURUM HATTI 
 
Hekimlerimizin karşılaştıkları acil durumlarda her an için Oda'ya ulaşmalarını sağlamak amacıyla ACİL DURUM HATTI kurulmuştur. Hekimlik mesleğinin her geçen daha zor koşullarda uygulandığı günümüzde, hekimlerimiz her an için acil bir sorunla karşılaşma ihtimali ile karşı karşıyadır. Hasta ve hasta yakınlarının şiddetinden, idare ile yaşanan sorunlara, işveren ile yaşanan sorunlardan hekimlik mesleğinin uygulanmasına ilişkin birçok alanda sorunlar beraberinde gelmektedir. Hekimlerimizin karşılaştıkları acil sorunları Oda ile paylaşmasını ve sorunlara Oda ile birlikte ortak çözüm bulunmasını sağlamak amacıyla İzmir Tabip Odası ACİL DURUM HATTI kurulmuştur. ACİL DURUM HATTI' nı hattını arayan hekimlerimiz hattın ucunda Oda'mız yetkilisine veya hukuk bürosuna ulaşabilecektir.