Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Tüzel Kişi Bilgi Edinme Formu

Başvuru Sahibi
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu geregince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.

Vekil
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu geregince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.