Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

Yönetim Kurulu


---

PROF. DR. FUNDA BARLIK OBUZ
Başkan
1990 EÜTF Mezunu, 
Radyoloji Uzmanı,
DEÜTF Radyoloji AD Öğretim Görevlisi, Türk Radyoloji Derneği
İzmir Şubesi Başkanlığı, İzmir Tabip Odası Onur Kurulu Üyeliği
yapmıştır. TTB Merkez Konsey Üyesidir. 


OP. DR. M.LÜTFİ ÇAMLI
Genel Sekreter
1984 EÜTF Mezunu,
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nden emekli oldu. 


DOÇ. DR. NERGÜL ÇÖRDÜK
Veznedar Üye
1994 EÜTF Mezunu,
Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Özel bir hastanede çalışıyor.


OP. DR. HAKAN KÖSE
Muhasip Üye
1995 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu
Genel Cerrahi Uzmanı
SGK' da çalışıyor.


OP. DR. FATİH SÜRENKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi
1982 EÜTF Mezunu
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Eski, İzmir Tabip Odası Başkanı, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi,
TTB Merkez Konsey Üyesidir.
Özel bir hastanede çalışıyor.UZM. DR. FİRDEVS ÇETİN UYSAL
Yönetim Kurulu Üyesi
1988 Uludağ Üniversitesi Mezunu
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma
Hastanesinde çalışıyor.

DR. NURİ SEHA YÜKSEL
Yönetim Kurulu Üyesi
2000 EÜTF Mezunu

Aile Hekimi
İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Başkanı,
TTB Aile Hekimliği Kolu YK Üyesi
Bornova 17 Nolu Altında ASM' de Aile Hekimi olarak çalışıyor.