Hekimler İçin
Acil Durum Hattı
(506)
235 26 86

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün başlıca misyonu, kabul edeceği (Lisans ya da MD dereceli) üniversite mezunlarını ve sağlık alanında görev yapan profesyonelleri, tıp ve sağlık bilimleri yönünden başarılı bilim insanları ve mesleğinde üstün donanımlı bilim uzmanları olarak yetiştirmektir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, yoğun iş temposuna ayak uydurmaya çalışan yetişkin profesyonellere akşam ve hafta sonu saatlerinde eğitim olanağı tanınmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki programların eğitim-öğretim planları, YÖK’ün, Bologna kriterlerinin, Avrupa Birliği Salzburg ilkelerinin EUA Doktora Konseyinin ve ORPHEUS’un (Avrupa Sisteminde Doktora Eğitimi Platformu) kriterleri /önerileri doğrultusunda oluşturulmuş ve oluşturulmaktadır.

Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans,  Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Tezsiz)  Yüksek Lisans, Üreme Biyolojisi (Tezli/ Tezsiz) Yüksek Lisans ve   ve Cerrahi Hemşireliği (Tezli)  yüksek lisans programlarımızla lisansüstü eğitimimize devam ediyoruz. Eğitim dili Türkçedir.

Ön kayıtlar web üzerinden kabul edilmektedir  ( http://www.sabe.edu.tr).

İzmir Tabip Odası üyelerine ve birinci derece yakınlarına % 25 indirim uygulanmaktadır Saygılarımızla,
Prof. Dr. Gül Akdoğan Güner

İEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

İEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Profesörü

ORPHEUS Etiket Komisyonu Eş-Başkanı (www.orpheus-med.org)